уул уурхайн сэтгүүлийн 2010 оны зохиогчдод өгсөн нэмэлт мэдээлэл