төмрийн хүдрээс манганы эзлэх хувь хэмжээг хэрхэн бууруулах талаар