боржингийн ил уурхай байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж