алтыг мөнгөн усаар боловсруулах дүрэм журам гэж юу вэ