нарийн бүдүүн ширхэгтэй нунтаглах зуурмагийг зэрэглэх