зүүн кокабигийн нүүрсний уурхайд шаардлагатай тоног төхөөрөмж