нүүрстөрөгчийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг идэвхжүүлдэг