бокситийн олборлолт хийх нунтаглах бутлах үйл ажиллагаа