бөмбөг бутлуурын мини оврын зуурмагийн борлуулалтыг бүрэн хийх боломжтой