доломитын галын эсэргүүцэл ба механик шинж чанарууд