нүүрсний хий үүсгүүрт ашигладаг нүүрсний нунтаглагч