жижиг оврын уул уурхайн зориулалтаар нөөцлөх савыг зохион бүтээх